Розробка генерального плану населеного пункту та детального плану території - Науково-дослідний інститут інженерних вишукувань

Нещодавно в усіх регіонах України з’явилася можливість отримувати нову комплексну послугу, що поєднує у собі вишукувальні інженерно-геодезичні та проектні роботи. Її замовники, у результаті, отримують:

  1. Цифрову базу повних топогеодезичних даних по певній ділянці території (земельний відвід під комплексну забудову, селище, окремий район міста, місто цілком тощо). База містить потрібні атрибутивні відомості за кожним об’єктом ситуації та має можливість імпортування до неї наявних і майбутніх геологічних даних, відомостей, що стосуються екологічного стану місцевості.
  2. Комплект топографічних планів у необхідних масштабах в діапазоні від М 1:500 до М 1:5000 (за потреби, цей діапазон може бути розширений).
  3. Генеральний план населеного пункту у бажаних межах.

Передусім, така послуга може зацікавити об'єднані територіальні громади нашої держави. Таким чином вони значно розширюють власні можливості стосовно планування оптимального розташування на своїх землях

  • зон житлової забудови;
  • транспортних шляхів;
  • об'єктів енергетики, водопостачання та водовідведення;
  • підприємств різних галузей промислового виробництва;
  • інженерних мереж;
  • місць відпочинку та рекреації населення.

Науково-дослідний інститут інженерних вишукувань, силами якого виконуються топографічні вишукування, розробка генерального плану населеного пункту та детального плану території, проводить свою діяльність за принципом суворого дотримання вимог законів і стандартів, що мають застосовуватися у сфері геодезії, картографії та проектування. Фахівці інституту, що залучаються до цієї роботи, пройшли відповідне навчання й отримали належний рівень кваліфікації, підтверджений дипломами та сертифікатами. Для інженерних розрахунків, створення топогеодезичних креслень застосовується ліцензійне програмне забезпечення та сучасна комп’ютерна техніка. Вимірювальні прилади і технічні засоби проходять державну повірку та належне технічне обслуговування у терміни, встановлені нормативними документами.

Підготована НДІ інженерних вишукувань документація генерального плану населеного пункту зробить плани громади максимально наочними та прозорими. І, як наслідок, більш привабливими для можливих інвестицій ззовні.